ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫਾਰਮੇਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫਾਰਮੇਟ, ਇਕ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਲੂਣ, ਹੋਰ ਡੀ-ਆਈਸਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ
  • ਯੂਰੀਆ
  • ਗਲਾਈਸਰੋਲ

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫੋਰਮੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 100% ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 80 ਤੋਂ 85% ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ.

ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 70% ਅਤੇ ਗਲਾਈਸਰੋਲ ਲਈ 45% ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

MSUKRW@X]FF8$WF3D}I}U$H


ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਜੂਨ- 08-2018